10 Mayıs 2021 Pazartesi Üyelik | Site Haritası
EnglishElektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği


HİZMETLERİMİZ

• Teknik Dosya İnceleme
• Çözüm Ortaklarımız İle Onaylanmış Kurum Hizmetleri

YÖNETMELİK HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Bu cihazların tasarım amacı ve çalıştıkları olağan ortam göz önünde bulundurulmalıdır.

Kapsam
EMC Direktifi elektrikli ve elektronik cihazlarla elektrikli ve elektronik bileşenlerden oluşan tesisatları kapsar. Ancak, sadece ilgili ürünün “cihaz” kavramının bu tanımına girmesiyle EMC Direktifi uygulanmaz. Aktif veya pasif olarak bozucu etki dolayısıyla belli bir sorumluluk mevcut olmalıdır.

Bu şu anlama gelmektedir: cihaz, diğer cihazların çalışması bakımından “tehlike” oluşturabilecektir ancak, diğer cihazlardan etkilenme hususunda belirli bir sorumluluğa sahip olmalıdır.
Normal olarak kendilerinden beklenebilecek hiçbir bozucu etkisi olmaması veya bu aletlerin yerleştirildikleri elektromanyetik ortam tarafından yaratılacak bir bozucu etkiden zarar görme konusunda sorumlulukları bulunmaması nedenleriyle, elektrikle çalışan fakat bu direktifin kapsamına girmeyen cihaz örnekleri bulunmaktadır. Sadece elektrik ampulü ile kullanılan aydınlatma donanımları ve münhasıran sincap kafesi motorlu cihazlar bunlara örnek verilebilir.

Yine zor farkedilir düzeyde enerji yayan ve sadece dışsal bir kaynakça bozulabilecek saatler de normal olarak bu direktifin kapsamına girmemektedir.
Bir cihazın sadece emisyona sebep olması ve bundan bozulmaması mümkün bulunmaktadır (Commutatormotor, bimetal switch içeren cihazlar gibi). Emisyona sebep olmayan, fakat buna maruz kalan cihazlarda olduğu gibi bunun tersi de görülebilir (Örneğin yarı iletken (switch) veya diğer sinyal kaynaklarına sahip olmayan cihazlar gibi). Bu cihazlar için emisyon veya bağışıklık standartlarının uygulanması yeterli olacaktır.

Direktif bağlamındaki cihazlarla, bozucu tesire yol açmayan ve bu tip tesirlerden etkilenmeyen cihazları ayırt etmek, prensip olarak ürünü piyasaya süren kişinin görevidir. Çünkü ürünün özelliklerini imalatçı veya ithalatçıdan başkasının bilmesi beklenemez. Tedarikçi burada uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının kapsadığı cihazla ilgili özel içerikten faydalanabilir. Örneğin; ampullerle ilgili bir EMC standardı bulunmamaktadır, fakat (telephone exchange) için bir standart bulunmaktadır.

Bu direktif Elektromanyetik uyumluluk yönü diğer direktiflerde düzenlenen cihazlar için bir istisna getirmektedir. Direktif lisanslı amatör radyocuların kendi imalatları olan donanımlara da uygulanmaz.

Bunların yanında belirsiz olan alanlar da vardır ve burada tavsiye edilecek yöntem şüpheli durumlarda direktifin uygulanmasının tercihi olacaktır.
Uygulanabilen diğer direktifler
Bu tür ürünlere genel olarak EMC Direktifinin yanında Alçak Gerilim Direktifi de uygulanmaktadır. Makineler Direktifi ve diğer yeni yaklaşım direktiflerinin büyük bir kısmının uygulanması da mümkündür.

 

 

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM